Lisätehoa seudun edunvalvontaan: Strand ministeriksi, Ingo eduskuntaan! – Mera effektivitet i regionens intressebevakning: Strand till minister, Ingo till riksdagen!

Vaasan seudulle ministeri ja uusi kansanedustaja. Joakim Strand Eurooppa- ja omistajaohjausministeriksi ja Christoffer Ingo valtiopäiville. – Till Vasaregionen en minister och en ny riksdagsledamot. Joakim Strand till Europa- och ägarstyrningsminister och Christoffer Ingo till riksdagen.

Koivulahtea kehitetään: Kvevlandersin konseptikilpailu – Kvevlax utvecklas: Kvevlanders koncepttävling

Koivulahden Kvevlandersin konseptikilpailun ensimmäinen vaihe on valmis, ja siirrytään toiseen vaiheeseen. – I Kvevlax har Kvevlanders koncepttävlings skede ett blivit färdigt och nu börjar skede två.

Gunnar Bäckmanin valokuvien näyttely Arte Maressa – Gunnar Bäckmans utställning av fotografier på Arte Mare

Gunnar Bäckmanin valokuvanäyttely Houses Where Nobody Lives on esillä 31.5.-2.7.2024 Arte Maressa. – Gunnar Bäckmans fotoutställning Houses Where Nobody Lives finns nu på Arte Mare 31.5.-2.7.2024.

Uusia kerrostaloja Sepänkylään! – Nya höghus till Smedsby!

YIT:n Bergiusta Omenalaaksossa ennakkomarkkinoidaan parhaillaan, Peabin kahta kerrostaloa Bölentien ja Mustasaarentien kulmassa suunnitellaan ja Korsholms Bostäderin uusi vuokrakerrostalo Emmantiellä valmistuu syksyllä. – YIT:s Bergius i Äppeldalen förhandsmarknadsförs som bäst, Peabs två höghus i hörnet av Bölevägen och Korsholmsvägen är under planering och Korsholms Bostäders nya hyreshus på Emmavägen blir färdigt på hösten.