Stundarsin näyttelyt kesällä 2022 – Utställningarna på Stundars på sommaren 2022

Stundarsin museoalueella on menossa kolme kuvataidenäyttelyä: Kika Wikmanin Blå – Sininen – Blue, Maija Minnin Aistimateria – Sinnemateria sekä Linda Andtbackan Från hantverk till mönster.
På Stundars museiområde finns på gång tre bildkonstsutställningar: Kika Wikmans Blå – Sininen – Blue, Maija Minnis Aistimateria – Sinnemateria samt Linda Andtbackas Från hantverk till mönster.

Rakennus- ja remonttitöitä Sepänkylässä – Byggnads- och saneringsarbeten i Smedsby

Sepänkylässä on meneillään rakennus- ja remonttitöitä: pyörä- ja jalankulkutietä jatketaan Bölentiellä, ja Kulttuuritaloa saneerataan. –
I Smedsby är byggnads- och saneringsarbeten på gång: det byggs en förlängning av Bölevägens gång- och cykelbana och Kulturhuset saneras.