Kansallinen yrittäjän päivä Mustasaaressa – Den nationella företagardagen i Korsholm

Mustasaaren elinkeinoneuvosto ja Mustasaaren yrittäjät järjestivät lounastapaamisen luottamushenkilöille, yrittäjille ja kunnan viranhaltijoille tarkoituksena keskustella ajankohtaisista aiheista. – Näringslivsrådet i Korsholm och Korsholms företagare ordnade en lunchträff för förtroendevalda, företagare och kommunens tjänsteinnehavare för diskussioner om aktuella frågor.