Miten kunnan etua edistetään? – Hur främjar man kommunens intressen?

Kunnan etua edistetään kirjelmien ja lausuntojen lisäksi monenlaisilla tapaamisilla, joilla viestitään kulloinkin tärkeinä pidettyjä asioita. – Man främjar kommunens intresse genom skrivelserna och utlåtandena men också genom många slags möten där man kommunicerar om ärenden som är aktuella vid det tillfället.

Seniorien hyvinvointipäivä Botniahallilla – Seniorernas friskvårdsdag i Botniahallen

Luentoja, esiintymisiä, tuotemyyntiä ja yhdistysten ja yritysten toiminnan esittelyä Botniahallilla seniorien hyvinvointipäivänä. –
Föreläsningar, uppträdanden, försäljning av produkter och utställning av företagens och föreningarnas verksamhet i Botniahallen på seniorernas friskvårdsdag.