Työnkuvia: Kehitysjohtaja Mikael Alaviitala – Bilder av arbete: Utvecklingsdirektören Mikael Alaviitala

Haluan, että olemme vielä innovatiivisempia ja että kunta erottuu myönteisesti muista kunnista.
Jag vill att vi är ännu mera innovativa och att kommunen särskiljer sig positivt från de andra kommunerna.

Mustasaaren Pohjola-Nordenin 75-vuotisjuhlaseminaari – 75-årsjubileumsseminariet av Pohjola-Norden i Korsholm

Mustasaaren Pohjola-Norden-yhdistys juhli 75-vuotista toimintaansa juhlaseminaarilla Mustasaarisalissa Sepänkylässä 18.3.2023. Juhlallisuuksiin kuuluivat tervehdyspuheet Liitolta, Merenkurkun neuvostolta ja Mustasaaren kunnalta sekä vaalipaneeli, johon osallistui nimekkäitä edustajia monesta puolueesta. – Föreningen Pohjola-Norden i Korsholm firade sin 75-åriga verksamhet med ett jubileumsseminarium i Korsholmssalen i Smedsby den 18 mars 2023. I festligheterna ingick hälsningstal av Förbundet, Kvarkenrådet, Korsholms kommun samt en valpanel med namntunga representater av många partier.

Tekstiilitaiteilija Moa Cederbergin näyttely ”Overview” Arte Maressa Raippaluodossa – Textilkonstnären Moa Cederbergs utställning ”Overview” på Arte Mare i Replot

Tekstiilitaiteilja Moa Cederbergin näyttely Overview on nähtävissä galleria Arte Maressa Raippaluodossa 4.3.-26.4.2023. – Textilkonstnären Moa Cederberg ställer ut sin konst på galleri Arte Mare i Replot 4.3-26.4.2023.