Matkalla miljoonaa roskapussia kohti! – På väg mot en miljon soppåsar!

Mustasaaren kunta osallistuu YLE:n ja monen järjestön yhteiseen kampanjaan Miljoona roskapussia, jossa kerätään roskia teiden ja katujen varsilta, lasketaan täysien pussien määrä ja ilmoitetaan sitten luku YLE:n kotisivulla olevaan laskuriin Mustasaaren kunnan kohdalle. – Korsholms kommun tar del i YLE:s och många organisationers gemensamma kampanj En miljon soppåsar där man samlar skräp när man rör sig längs gator och vägar, räknar sedan de fyllda påsarna och anger siffran i räknaren på YLE:s hemsida vid kommunen Korsholm.

Kevätkavalkadi 2023 Aikuisopistolla – Vårkavalkaden 2023 på Vuxeninstitutet

Luomisen iloa ja iloisia esiintymisiä Aikuisopiston monipuolisessa viime vuoden kurssien esittelyssä ja kurssitöiden näyttelyssä. – Skaparglädje och glada uppträdanden på Vuxeninstitutets mångsidiga uppvisning av resultat av gångna årets kurser och utställning av kursarbeten.

Mustasaari 675: Kansallispukujen näyttely – Korsholm 675: Utställning av folkdräkterna

Aikuisopiston Kevätkavalkadin 2023 yhteydessä järjestettiin Mustasaari 675 -näyttely Mustasaaren alueen kansallispuvuista. – I samband med Vuxeninstitutets Vårkavalkad 2023 ordnades en Korsholm 675 -utställning av folkdräkterna inom Korsholms gränser.

Vaalituloksia Mustasaaren näkökulmasta – Valresultat ur ett Korsholmsperspektiv

Eduskuntavaalit pidettiin ja maahan saatiin uudet valtiopäivien jäsenet. Mustasaarelainen Christoffer Ingo sai hyvän vaalituloksen, joka riitti varapaikkaan eduskunnassa. – Riksdagsvalet hölls och landet fick nya riksdagsledamöter. Korsholmaren Christoffer Ingo fick ett bra valresultat och det räckte till att ge honom en suppleantplats i riksdagen.

Vaikuta Valtatie 3:n parannukseen välillä Helsingby-Laihia! – Påverka förbättringen av Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela!

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus esitteli Helsingbyn ja Laihian välistä Valtatie 3:n selvityssuunnitelman luonnosta Helsingbyn koululla. Suunnitelmasta saa antaa kommentteja ja mielipiteitä karttasovelluksella 10.4.2023 asti.
NTM-centralen i Södra Österbotten presenterade utkastet till en utredningsplan av förbättring av Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela på Helsingby skola. Kommentarer och åsikter kan lämnas in via kartresponsenkäten fram till den 10.4.2023.