Tutustumisretki Söderfjärdenin näkötornille ja pumppuasemalle – Utflykt till pumpstationen och utsiktstornet på Söderfjärden

Lumikerros oli peltoaukealla sulanut jo olemattomiin, ja pellot odottivat kevättä…
Snötäcket hade redan smält till nästan ingenting på åkrarna, och åkrarna väntade på våren…