Uusia kerrostaloja Sepänkylään! – Nya höghus till Smedsby!

YIT:n Bergiusta Omenalaaksossa ennakkomarkkinoidaan parhaillaan, Peabin kahta kerrostaloa Bölentien ja Mustasaarentien kulmassa suunnitellaan ja Korsholms Bostäderin uusi vuokrakerrostalo Emmantiellä valmistuu syksyllä. – YIT:s Bergius i Äppeldalen förhandsmarknadsförs som bäst, Peabs två höghus i hörnet av Bölevägen och Korsholmsvägen är under planering och Korsholms Bostäders nya hyreshus på Emmavägen blir färdigt på hösten.

Tutustumisretki Söderfjärdenin näkötornille ja pumppuasemalle – Utflykt till pumpstationen och utsiktstornet på Söderfjärden

Lumikerros oli peltoaukealla sulanut jo olemattomiin, ja pellot odottivat kevättä…
Snötäcket hade redan smält till nästan ingenting på åkrarna, och åkrarna väntade på våren…