Koivulahtea kehitetään: Kvevlandersin konseptikilpailu – Kvevlax utvecklas: Kvevlanders koncepttävling

Koivulahden Kvevlandersin konseptikilpailun ensimmäinen vaihe on valmis, ja siirrytään toiseen vaiheeseen. – I Kvevlax har Kvevlanders koncepttävlings skede ett blivit färdigt och nu börjar skede två.

Tule kahville kertomaan mielipiteesi Mustasaaren kunnan tulevaisuudesta! – Kom på kaffe och ge din åsikt om Korsholms kommuns framtid!

Mustasaaren kunta haluaa kuulla kuntalaisiaan strategiatyöstä. – Korsholms kommun vill höra sina kommuninvånare angående strategiarbete.

Giga-luokan uutisia Mustasaaresta! – Nyheter i gigaklass från Korsholm!

Kiinalainen yhtiö Shanshan varasi tontin GigaVaasa-alueelta Mustasaaresta suunnitellakseen sinne anodimateriaalitehtaan. – Det kinesiska företaget Shanshan har reserverat en tomt på GigaVasa-området i Korsholm för att planera en anodmaterialfabrik.

Helsingbyn-Tuovilan osayleiskaavaa laaditaan – Helsingby-Toby delgeneralplan utarbetas

Mustasaaren kunta on aloittanut osayleiskaavan laatimisen Helsingbyn-Tuovilan alueelle, ja kaikille kiinnostuneille pidettiin avoin tavoitetyöpaja. – Korsholms kommun har inlett utarbetandet av en delgeneralplan för Helsingby–Tobyområdet och det ordnades en målworkshop för alla intresserade.

Työnkuvia: Kehitysjohtaja Mikael Alaviitala – Bilder av arbete: Utvecklingsdirektören Mikael Alaviitala

Haluan, että olemme vielä innovatiivisempia ja että kunta erottuu myönteisesti muista kunnista.
Jag vill att vi är ännu mera innovativa och att kommunen särskiljer sig positivt från de andra kommunerna.