Eino Kaipiaisen matkalaukku: Kohtauksia kahden karjalaisevakon elämästä – Eino Kaipiainens kappsäck: Scener ur två evakuerade karelares liv

Koivulahden Marttojen kertojaryhmä esiintyi Senioripisteellä ohjelmalla nimeltään Eino Kaipiainens kappsäck – berättelsen om två karelare i Kvevlax (Eino Kaipiaisen matkalaukku – kertomus kahdesta karjalaisesta Koivulahdessa). Siinä esitettiin kohtauksia karjalaisevakkojen Einon ja Iidan elämästä, ensin kotikunnassa Hiitolassa, joka muistui mieleen satumaana, ja sitten Koivulahdessa. Kertomus perustui historiallisiin dokumentteihin ja niiden tulkintaan, ja se yhdisteli faktaa, fiktiota, runoutta ja musiikkia. Anna-Lena Østern oli dramatisoinut esityksen. Koivulahden kotiseutuyhdistys ja Hiitola-yhdistys olivat auttaneet jakamalla tietoa tosiasioista.

På svenska längre ner!👇

Kun näinä päivinä saa päivittäin uutisia sodasta ja pakolaisista sekä Ukrainasta että Gazasta, ajatukset johtavat helposti meidän suomalaisten omiin evakkoihin. Koivulahteen tuli myös useita satoja karjalaisia, vaikka melkein kaikki saivat myöhemmin uudet asuinpaikat suomenkielisiltä paikkakunnilta. Ainakin kaksi heistä jäi Koivulahteen kuolemaansa asti, esityksen Eino ja Iida miehineen, joka katosi jäljettömiin.

Esitys alkoi kohtauksilla Hiitolasta: kukkopilli soi ja kalastajapari selvitteli verkkojaan Laatokan rannalla. Ensin oli tavallista arkea, sitten tuli sota, ja ihmisten oli jätettävä kotinsa. Einon äiti lähti Koivulahteen, johon Eino saapui sodan jälkeen. Iidakin oli tullut Koivulahteen. He kumpikin asuivat useilla eri paikoilla tehden töitä, Eino metsurina ja Iida kutoen mattoja. Iida kuoli traagisesti. Einon matkalaukku löytyi Koivulahden kotiseutuyhdistykselle kuuluneiden esineiden joukosta, ja se toimi inspiraation lähteenä Marttojen kertojaryhmän esitykselle.

Marttojen kertojaryhmä muodostui kuudesta henkilöstä: Anna-Lena Østern, Christel Nybäck, Gun-Gerd Vikström, Milda Henriksnäs, Britt-Marie Haglund ja Maj-Britt Hjortman. Koivulahden kotiseutuyhdistys osallistui esitykseen kahdella kertojalla: Johannes Hjortman ja Barbro Pörtfors, sekä kahdella muusikolla: Holger Nybäck, harmonikka, ja Henrik Berg, bassokitara. Ryhmällä oli mukanaan myös neljä suurta teatterinukkea Iidana ja hänen miehenään Fjodorina, evakkolapsi Eilana ja hänen äitinään.

Jane Trygg-Kaipiainen

Eino Kaipiaisen matkalaukku ja kukkopilli. – Eino Kaipiainens kappsäck och lergöken.
Matkalaukun sisältö. – Kappsäckens innehåll.
Marttojen kertojaryhmä. – Martha berättargrupp.
Muusikot/Musikerna Holger Nybäck ja/och Henrik Berg.
Hiitolassa. – I Hiitola.
Einon ja Iidan asuinpaikat Koivulahdessa. – Einos och Iidas boplatser i Kvevlax.
Dramaturgi/ Dramatikern Anna-Lena Østern.

Kvevlaxmarthors berättargrupp uppträdde i Seniorpunkten med Eino Kaipiainens kappsäck – berättelsen om två karelare i Kvevlax, ett program som visade scener ur karelska evakuerade Einos och Iidas liv först i hemkommunen, sagolandet Hiitola, och sedan i Kvevlax. Berättelsen baserade sig på historisk dokumentation och tolkningar och helheten kombinerade fakta, fiktion, poesi och musik. Föreställningen var dramatiserad av Anna-Lena Østern.  Kvevlax hembygdsförening och Hiitolaförening hade hjälpt till med information och fakta.

Dessa dagar då man dagligen får nyheter om kriget och flyktingar både från Ukraina och Gaza är det lätt att tänka på våra egna evakuerade i Finland. Kvevlax mottog också flera hundra karelare även om nästan alla fick nya boplatser i finskspråkiga orter senare. Åtminstone två av dem stannade ändå i Kvevlax ända till sin död, Eino och Iida med sin man som försvann spårlöst.

Föreställningen började med scener från Hiitola: Lergöken visslade och fiskarparet jobbade med sitt nät på stranden av Ladoga. Först var det vardag och sedan blev det krig och folk var tvingade att lämna sina hem. Einos mamma for till Kvevlax dit Eino kom efter kriget. Iida hade också kommit till Kvevlax. De båda bodde på flera olika ställen och arbetade, Eino som skogshuggare och Iida vävde mattor. Iida dog tragiskt. Einos kappsäck hittades bland föremålen i Kvevlax hembygdsföreningens ägo. Den var inspirationskällan till Martha berättargruppens föreställning.

Martha berättargrupp bestod av sex personer: Anna-Lena Østern, Christel Nybäck, Gun-Gerd Vikström, Milda Henriksnäs, Britt-Marie Haglund och Maj-Britt Hjortman. Kvevlax hembygdsförening var med på föreställningen med två berättare: Johannes Hjortman och Barbro Pörtfors samt med två musiker: Holger Nybäck, dragspel, och Henrik Berg, basgitarr. Gruppen hade också fyra figurteaterdockor som Iida och hennes man Fjodor, karelarbarnet Eila och hennes mamma.

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *