Giga-luokan uutisia Mustasaaresta! – Nyheter i gigaklass från Korsholm!

Kiinalainen yhtiö Shanghai Shanshan Battery Materials Technology Co Ltd julkisti varanneensa 52 ha tontin Granholmsbackenin GigaVaasa-alueelta Mustasaaresta suunnitellakseen sinne anodimateriaalitehtaan. Asiaa koskeva tiedotustilaisuus pidettiin Wasa Innovation Centerin tiloissa 15.12.2023.

På svenska längre ner!👇

Marko Kuokkanen Merinovasta toimi tämän historiallisen tilaisuuden juontajana. Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry kertoi pitkäjänteisen työn GigaVaasan puolesta alkaneen jo 2016. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg totesi tilaisuudessa olevan jotakin harvinaisen merkittävää, koska oli järjestetty oma lehdistötilaisuus – Pohjanmaallahan keskitytään hiljaiseen työntekoon, eikä tavallisesti tuoda itseä paljon esille. Markku Kivistö Business Finlandista kertoi noin 100 henkilön työskennelleen tämän projektin kimpussa tähän asti. Valtion tavoitteena on saada investointeja ja työpaikkoja paikallisesti mutta myös saada Suomeen uusia teknologioita ja vahvistaa yhteistyötä pohjoisessa. Suomessa on tehty päätös akkuteknologian arvoketjun luomiseksi. Siksi tämä yrityksen sijoittuminen on myös tärkeä.

Shanshanin toimitusjohtaja Ding Xiaoyang esitteli yhtiön suunnitelmia: kahdessa vaiheessa toteutettava tuotantolaitos tuottaa täysin valmistuttuaan vuosittain 100 000 tonnia anodimateriaalia. Tämä määrä anodimateriaalia tarvitaan litiumakkuihin, jotka riittävät esim. 1,5 miljoonaan sähkökulkuneuvoon EU:n markkinoille. Yhtiö sijoittaa hankkeeseen 1,28 miljardia euroa ja antaa työpaikan 1200 työntekijälle. Lisäksi sillä on tutkimustoimintaa, josta syntyy uusia innovaatioita. Suomen tehdas on yhtiön ensimmäinen tehdas Kiinan ulkopuolella, ja toiminta tapahtuu täysin suomalaisten standardien mukaan.

Info kysyi kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ja valtuuston puheenjohtaja Christoffer Ingon ajatuksia tiedotustilaisuuden jälkeen.

– Tehtaan tulo asettaa suuria vaatimuksia kunnalle. Mutta onneksi olemme valmistautuneita: meillä on talousarviokirjassa kirjaus, jonka mukaan voimme tehdä päätöksiä, kun niitä tarvitaan, totesi Christoffer Ingo.

– Sijoittautuminen on hyvä Mustasaarelle ja myös koko alueelle, ja olemme tehneet kovasti töitä yhdessä Vaasan kanssa päästäksemme näin pitkälle. Shanshanin tutkimus- ja kehitystyön mahdollistamat uudet innovaatiot tulevat myös hyödyttämään kaikkia, lausui Rurik Ahlberg.

Jane Trygg-Kaipiainen

Odotusta. – Väntan.
Odotusta: puhujat Häyry, Ahlberg, Kivistö ja Ding. – Väntan: talarna Häyry, Ahlberg, Kivistö och Ding
Juontaja Marko Kuokkanen, konferencier.
Tomas Häyry.
Rurik Ahlberg.
Markku Kivistö, Business Finland.
Shanshanin toimitusjohtaja Ding Xiaoyang, verkställande direktör Shanshan.
Shanshanin tontti alhaalla oikealla. – Shanshans tomt nere på höger.
Vastauksia kysymyksiin. – Svar på frågorna.
Ryhmäkuva. – Gruppbilden.
Tyytyväiset/Nöjda Christoffer Ingo ja/och Rurik Ahlberg.
Iloinen/Glad Ulla Mäki-Lohiluoma.
Lehdistötilaisuuden jälkeen. – Efter presskonferensen.

Det kinesiska företaget Shanghai Shanshan Battery Materials Technology Co Ltd kungjorde att företaget har för planering av en anodmaterialfabrik reserverat en tomt på 52 ha på Granholmsbackens GigaVasa-område i Korsholm. Presskonferensen angående reservationen ordnades i Wasa Innovation Center den 15 december 2023.

Konferencieren vid detta historiska tillfälle var Marko Kuokkanen från Merinova. Vasa stadsdirektör Tomas Häyry berättade om det långsiktiga arbetet för GigaVasa sedan 2016. Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg konstaterade att det verkligen gällde något ovanligt betydelsefullt eftersom det hade ordnats en egen presskonferens – i Österbotten koncentrerar man sig ju i att arbeta tyst och det är inte vanligt att lyfta sig fram. Markku Kivistö från Business Finland informerade om att det har varit ca 100 människor som har arbetat hårt för att få projektet så här långt. Statens mål är att få investeringar och arbetsplatser lokalt men också att få nya teknologier till Finland samt att förstärka samarbetet i Norden. Finland har ett beslut på att skapa en värdekedja för batterier. Därför är etableringen också viktig.

Shanshans verkställande direktör Ding Xiaoyang presenterade företagets planer: produktionsanläggningen som byggs i två skeden kommer att producera årligen 100 000 ton anodmaterial. Denna mängd går åt litiumbatterier som räcker t. ex. till 1,5 miljoner elbilar i EU. Företaget investerar 1,28 miljard euro i projektet och ger arbete åt 1200 arbetstagare. Därtill har företaget forsknings- och utvecklingsverksamhet som leder till nya innovationer. Fabriken i Finland är företagets första fabrik utanför Kina, och all verksamhet går till enligt finländska standarder.

Info frågade kommundirektören Rurik Ahlbergs och fullmäktigeordföranden Christoffer Ingos tankar efter presskonferensen.

– Etableringen ställer stora krav på kommunen. Men som tur är vi förberedda: vi har skrivningen i budgetboken som gör att vi kan ta beslut när det behövs, konstaterar Christoffer Ingo.

– Etableringen är bra inte bara för Korsholm utan för hela regionen och vi har arbetat hårt tillsammans med Vasa för att komma så här långt. De nya innovationerna som möjliggörs via Shanshans forsknings- och utvecklingsarbete kommer också att gagna alla.

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *