Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma – Program för främjande av cykel och gångtrafik

Mustasaaressa valmistellaan kävelylle ja pyöräliikenteelle edistämisohjelmaa. Sellainen pitää kunnassa olla, jos halutaan valtiolta avustuksia kävely- ja pyöräreittien rakentamiseen. Ohjelmaa valmistellaan Sitowisen konsultti Milla Taljan ja projektisihteeri Ville Mäen sekä ohjausryhmän johdolla. Huhtikuussa ja toukokuussa toteutettiin työpajat, joihin oli kutsuttu myös luottamushenkilöitä valtuustosta ja nuorisovaltuustosta sekä eri ryhmien edustajia.

Edistämisohjelmaa varten toteutettiin ensin kuntalaisille maaliskuussa verkossa asukaskysely, johon saatiin työn pohjaksi 807 vastausta. Seuraavassa vaiheessa järjestettiin työpajat. Ensimmäisessä työpajassa laadittiin tavoitteita, jotka oli jaoteltu kolmeen ryhmään: poliittisesti päätettäviin tavoitteisiin, infrastruktuurin ja ylläpidon tavoitteisiin sekä viestintään ja palveluihin liittyviin tavoitteisiin.  Poliittisesti päätettäviä ovat mm. riittävästä investointitasosta huolehtiminen, koulujen lähialueiden, pääväylien ja keskusten ja esteettömyyden kehittämisen priorisointi sekä väylien hoidon kehittäminen ja synkronointi. Infrastruktuurin ja ylläpidon tavoitteisiin kuuluvat mm. yhteistyö naapurikuntien kanssa yhtenäisten jalankulku- ja pyöräväylien rakentamiseksi, vaarallisten risteysten ja muiden vaaranpaikkojen tunnistaminen ja kunnossapidon tarpeiden huomiointi. Viestintään ja palveluihin liittyviä tavoitteita ovat pyöräpysäköinnin kehittäminen keskeisimpien joukkoliikennepysäkkien yhteyteen, viitoitus, tiedottaminen kunnan verkkosivulla pyörä- ja jalankulkureiteistä, vaellusreiteistä, uimarannoista ja hiihtoladuista sekä tietoa tietöistä ja työmaiden liikennejärjestelyistä.

Toisessa työpajassa pohdittiin ryhmissä, miten näihin tavoitteisiin voidaan konkreettisesti päästä. Nyt jäädään odottamaan, millainen ohjelma näistä aineksista lopulta valmistuu, ja sen valmistuttua sitten odottelemme ELY:ltä avustuksia kunnan uusiin pyörä- ja jalankulkuväyliin!

Kyselytutkimuksen tulokset.

Jane Trygg-Kaipiainen

Workshop 2. Milla Talja (konsultti/konsulten), Atte Koljonen (nuorisovaltuutettu/ungdomsfullmäktige), Onni Koivistoinen (nuorisovaltuutettu/ungdomsfullmäktige), Karina Björninen (sivistysvaliokunta/bildningsutskottet), Ben Antell (tekninen johtaja/teknisk direktör).

I Korsholm bereds det ett program för främjande av cykel och gångtrafik. Kommunen måste ha ett sådant program om man vill få statligt bidrag för byggandet av gång- och cykelvägar. Programmet bereds under ledning av Sitowisekonsulten Milla Talja och projektsekreteraren Ville Mäki samt styrgruppen. I april och maj ordnades två workshoppar dit också några förtroendevalda från fullmäktige och ungdomsfullmäktige samt representanter av olika grupper hade bjudits in.

För främjandeprogrammet genomfördes först en webbaserad invånarenkät i mars. Den gav 807 svar som användes som bas till arbetet. I nästa skede ordnades två workshoppar. På den första workshopen utarbetades mål i tre kategorier: mål som behöver politiskt beslutsfattande, mål för infrastruktur och underhåll samt mål för kommunikation och service. Exempel på mål som kräver politiskt beslutsfattande är en tillräcklig investeringsnivå, utveckling av skolornas närområden, huvudled, centralområden och tillgänglighet samt utveckling och synkronisering av underhåll. Mål för infrastruktur och underhåll är bl.a. samarbete med grannkommunerna för enhetliga gång- och cykelvägar, identifiering av farliga korsningar och andra platser med säkerhetsbrister samt att behovet av underhåll beaktas redan i planering. Mål för kommunikation och service är t.ex. utveckling av cykelparkering bredvid de centralaste busshållsplatserna, skyltning, information om kommunens cykel- och gångrutter, vandringsrutter, simstränder och skidspår på kommunens webbsida och information om vägarbeten och trafikarrangemang vid byggplatser.

På den andra workshopen funderade man i grupper, med vilka åtgärder når man målen konkret. Nu ska vi vänta på, hurdant program vi får. Och efter det är färdigt väntar vi på att vi får bidrag från NTM-centralen till kommunens nya cykel- och gångvägar!

Resultaten av invånarenkät.

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *