Koskön kotiseutukirja Suomen paras! – Koskö hembygdsbok den bästa i Finland!

Turun kirjamessuilla valittiin Koskö – min stenrika by Vuoden kotiseutukirjaksi. Päätoimittaja Matti Kalliokoski valitsi Koskö-kirjan voittajaksi kolmesta finalistiteoksesta. Voittajakirja paljastettiin kotiseutuaiheisen keskustelun yhteydessä.

Vuoden 2023 ehdokkaiden taso oli korkea. Ruotsinkielisiä teoksia näkyy harvoin kilpailussa, ja nyt ensimmäisen kerran kokonaan ruotsinkielinen teos voitti koko kilpailun. Matti Kalliokoski perusteli päätöstään seuraavasti: ”Hyvä tarina käsittelee suuria asioita pienten asioiden kautta ja näkee isot linjat pienissä asioissa. Hyvä kirja, ja erityisesti hyvä paikallishistoriallinen teos, vie mukanaan sekä heidät, jotka tuntevat kysymykset hyvin, että heidät, jotka tarkastelevat niitä kauempaa.”

Kalliokosken mukaan Koskö-kirja kuvaa Koskön historiaa siitä lähtien, kun kylän alue nousi merestä, ja käsittelee sota-aikoja ja suuria muutoksia Suomessa. Erityisen tärkeitä ovat saavutukset, jotka kyläläiset ovat yhdessä onnistuneet saamaan aikaan yhteisten ponnistelujen tuloksena.

Suomen Kotiseutuliitto, suomalaisen kotiseututyön keskusorganisaatio, on yksi suurimmista kansalaisorganisaatioista maassamme. Kotiseutuliitto edistää kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esiin paikallisia kulttuureja, tukee kotiseututyötä ja vaikuttaa yhdyskunta- ja seutusuunnitteluun. Sillä on noin 150 000 aktiivista kansalaista jäsenkunnassaan.   

Vid bokmässan i Åbo blev boken Koskö – min stenrika by vald till Årets hembygdsbok. Chefredakrör Matti Kalliokoski valde Kosköboken utav de tre verk som var finalister. Vinnarboken presenterades i samband med en paneldiskussion om hembygdslitteratur.

Kandidaterna hade en hög nivå 2023. Svenskspråkiga verk syns sällan i tävlingssammanhang och nu var det den första gången ett helt svenskspråkigt verk vann hela tävlingen. Matti Kalliokoski motiverade sitt beslut enligt följande: ”En bra berättelse behandlar stora frågor genom små och ser de stora linjerna i små saker. En bra bok, och särskilt ett bra lokalhistoriskt verk, engagerar både dem som känner till frågorna väl, och dem som betraktar dem på avstånd.”

Enligt Kalliokoski skildrar Kosköboken Koskös historia sedan byns område steg ur havet, och tar med krigstiderna och de stora förändringarna i Finland. Speciellt viktigt är de resultat som byborna tillsammans har lyckats få till stånd genom gemensamma ansträngningar.

Finlands Hembygdsförbund, centralorganisationen för hembygdsarbetet i Finland, är en av de största medborgarorganisationerna i landet. Hembygdsförbundet främjar kulturell mångfald och kulturarv, lyfter fram lokala kulturer, stöder hembygdsarbete och påverkar samhälls- och regionplanering och har omkring 150 000 aktiva medborgare i medlemskåren.   

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *