Lounas yrityskummien kanssa – Lunch med företagsmentorer

Mustasaaren kunta haluaa edistää yrittäjyyttä. Siksi kunta kutsui tällä kertaa pienyrittäjiä lounaalle Valloniaan tapaamaan Pohjanmaan yrityskummeja. Kutsu sai hyvän vastaanoton, sillä 24 yrittäjää eri aloilta oli kokoontunut kuulemaan yrityskummien tiedotusta heidän toiminnastaan.

Paikalla olivat mikro- ja pienyritysten aluekummi Erik Sjöberg ja yrityskummikoordinaattori Hannele Yliaho. Yrityskummit aloittivat Suomessa jo 25 vuotta sitten, ja Rannikko-Pohjanmaalla on ollut kummitoimintaa vuodesta 2007 yhteistyössä VASEK:in ja Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien kanssa. Yrityskummeja on 40–50, ja he neuvovat yritystoiminnan eri asioissa, kuten esim. markkinoinnissa, kasvussa, johtamisessa, tuotteistuksessa, yhteistyökumppanuuksissa, taloudenhoidossa ym. hyvin tuloksin, sillä asiakaskyselyssä on mitattu erinomaiset tulokset. Suurin osa asiakasyrityksistä on ollut 1–2 henkilön yrityksiä.

Yrityskummitoiminta saa rahoitusta eri rahastoista ja valtiolta. Kummia haetaan verkkolomakkeella yrityskummien sivuilta, ja kummi on yrittäjälle maksuton. Lisätietoa saa yrityskummikoordinaattori Hannele Yliaholta hannele.yliaho@yrityskummit.fi.

Jane Trygg-Kaipiainen

Yrityskummikoordinaattori Hannele Yliaho, koordinatorn för företagsmentorerna.
Yrityskummi Erik Sjöberg, företagsmentorn.

Korsholms kommun vill främja företagande. Därför bjöd kommunen den här gången in småföretagare till lunch på Vallonia att träffas med Österbottens företagsmentorer. Inbjudan togs emot väl, ty 24 företagare inom olika brancher var samlade att höra om företagsmentorernas info om deras verksamhet.

Mikro- och småföretagares mentor Erik Sjöberg och koordinatorn för företagsmentorerna Hannele Yliaho var på plats. Företagsmentorverksamheten började för 25 år sedan och Kust-Österbotten har haft verksamhet sedan 2007 i samarbete med VASEK:in och Kust-Österbottens Företagare. Företagsmentorerna är 40–50 stycken och de ger rådgivning om olika delar av företagsverksamhet som t.ex. marknadsföring, utveckling, ledarskap, produktifiering, partnerskap, ekonomi m.m. med gott resultat, eftersom kundenkäterna visar utmärkta resultat. Den största delen av företagen har varit 1–2 personers företag.

Företagsmentorerna får finansiering från olika fonder och staten. Mentoren söks med en nätblankett på företagsmentorernas webbsida, och mentoren är för företagaren kostnadsfri. För mera info kontakta koordinatorn för företagsmentorerna Hannele Yliaho hannele.yliaho@yrityskummit.fi.

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *