Mikä on Kuntamarkkinat? – Vad är Kommunmarknaden?

Kuntamarkkinat on koko kunta-alan festivaali, joka kokoaa Kuntaliiton tiloihin Helsingin Kallioon kunta-alan ihmisiä eri puolilta Suomea, niin viranomaisia, työntekijöitä kuin poliittisia päättäjiäkin. Markkinoilla on kattavasti koulutus- ja informaatiotilaisuuksia meneillään olevista ja tulevista kunta-alaan liittyvistä asioista.

Kuntamarkkinoiden yhteydessä on messut: kunta-alan kanssa yhteistyössä toimivien yritysten ja organisaatioiden järjestämiä esittelyjä. Kun osallistuu Kuntamarkkinoille, saa paksun ohjelmakirjan luennoista, paneeleista ja infotilaisuuksista, joista sitten osallistuja valitsee mielenkiintoisimmat. Valittavissa on myös valtion virastojen ja ministeriöiden sekä Kuntaliiton omia ohjelmia.

Sain mahdollisuuden osallistua Kuntamarkkinoille ja sain sen myötä tietoa suoraan alkulähteeltä: ministeriöiden ja virastojen viranhaltijoilta ja muilta asiantuntijoilta. Lisäksi sai esittää kysymyksiä. Muuten luottamushenkilöt saavat itse ottaa selvää asioista tai lukea oman kunnan viranhaltijoiden valmisteluja.

Valitsin aina mielenkiintoisen puolueenjohtajapaneelin, jossa olivat Sanna Marin, Petteri Orpo, Riikka Purra, Annika Saarikko, Maria Ohisalo ja Anna-Maja Henriksson. Paneeli oli erityisen jännittävä, koska keväällä on vaalit. Halusin oppia enemmän uudesta kunnasta, siksi Isot reformit ja kuntatalous oli valintani. Työmarkkinaseminaari osoitti, että kunnilla on nyt ja tulevaisuudessa pula pätevästä työvoimasta, mikä on hyvin huolestuttavaa. Kuntapolitiikka käännekohdassa käsitteli myös uutta kuntaa, jossa elinvoima on keskiössä. Toinen paneeli, johon osallistui kuntaministeri Sirpa Paatero, käsitteli sitä, miten kunta voi valmistautua TE24:än, eli työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävien siirtämiseen kuntiin 1.1.2025. Viimeinen paneeli, johon osallistuin, koski arkkitehtuuria ympäristössä. Nyt tiedän, mikä on ”apoli”. Arkkitehtuuripolitiikka.

Koulutuksen ja tiedonjakamisen lisäksi Kuntamarkkinat on tärkeä erilaiselle verkostoitumiselle. On etua siitä, että saa keskustella tärkeistä kuntakysymyksistä eri puolilta maata tulleiden muiden osallistujien kanssa. Ja tämän festivaalin passi on ilmainen!

Jane Trygg-Kaipiainen

Juontaja Jussi-Pekka Rantanen, konferencier.
Puoluejohtajapaneeli. – Partiledarpanelen.
Kuntaministeri/Kommunminister Sirpa Paatero.
Vaakunakäytävällä. –
I vapenkorridoren.

Kommunmarknaden är festivalen till hela kommunala sektorn. Marknaden samlar hela sektorn från alla delar av Finland, såväl kommunalt anställda som beslutsfattare, till Kommunernas hus i Berghäll i Helsingfors. Kommunmarknaden bjuder på ett vitt urval av utbildnings- och informationstillfällen om det som är på gång och det som kommer inom den kommunala sektorn. I samband med Kommunmarknaden finns mässan: presentationer av olika företag och organisationer som har samarbete i kommuner. Då man deltar i Kommunmarknaden får man en tjock programbok på föreläsningar, paneler och infotillfällen och man väljer dem som är de mest intressanta. Det finns också program av statens ämbetsverk och ministerierna samt av Kommunförbundet.

Jag fick möjligheten att delta i Kommunmarknaden och därmed kunde få information direkt från källor: ministeriernas och olika verkens tjänsteinnehavare samt andra höga experter, plus att man kunde ställa frågor. Annars får förtroendevalda själv ta reda på saker eller bara ta del av tjänsteinnehavarnas beredningar.

Jag valde den alltid intressanta partiledarpanelen med Sanna Marin, Petteri Orpo, Riikka Purra, Annika Saarikko, Maria Ohisalo och Anna-Maja Henriksson. Det var extra spännande därför att valet är på kommande på våren. De stora reformerna och kommunernas ekonomi, alltså den nya kommunen, ville jag också lära mig mera om. Arbetsmarknadsseminariet visade att kommunerna nu och också i framtiden lider av brist på behörig arbetskraft, vilket som är mycket oroväckande. Kommunpolitiken i vändpunkten behandlade också den nya kommunen med livskraft i fokus, en annan panel med kommunminister Sirpa Paatero i spetsen behandlade hur kommunerna kan förbereda sig inför AN24, arbets- och näringsbyråernas övergång till kommunerna 1.1.2025. Den sista panelen för mig gällde arkitekturen i miljön. Nu vet jag vad ”apoli” är: arkitekturpolitik.

Utom utbildning och information är Kommunmarknaden viktig för olika former av nätverkande. Det är gynnsamt att få diskutera de viktiga kommunala frågorna med andra deltagare från olika delar av landet. Och passet till denna festival kostar ingenting!

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *