Mustasaaren tuplajuhla investoinneissa – Dubbeljubel i investeringar i Korsholm

Kun Mustasaaressa juhlitaan Shanshanin miljardiluokan suunnitelmia ei saa unohtaa, että samana päivänä kun Shanshanin suunnitelmat Granholmsbackenille tulivat julkisuuteen, julkistettiin myös työ- ja elinkeinoministeriön Westenergylle myöntämä 20 miljoonan valtion investointituki. Siis ikään kuin voitot Euro-jackpotissa ja lotossa samana päivänä!  

På svenska längre ner!👇

Westenergyn hanke on yksi kolmesta uuden energiateknologian demohankkeesta. Westenergyn tapauksessa kyseessä on laitos hiilidioksidin talteenottoon. Kaksi muuta hanketta ovat Koppö Energian uusiutuvan metaanin tuotantoinvestointi Kristiinankaupungissa ja Helenin ilma-vesilämpöpumppulaitos Helsingissä.

Westenergyn investointitukena saama summa on 20 miljoonaa € mutta enintään 15 % hyväksytyistä kustannuksista. Koppö Energia saa 26,9 miljoner €. Westenergy ja Koppö Energia työskentelevät yhteisessä suuressa hankkeessa, jossa hiili otetaan talteen laitoksen piipussa ja jalostetaan kierrätettäväksi vetytuotannon yhteydessä.

Jätteenpolttolaitokselle suunniteltu hiilidioksidin talteenottolaitos poistaisi sen savukaasuista vuosittain noin 190 000 tonnia hiilidioksidia. Suurin osa talteen otetusta hiilidioksidista kuljetettaisiin hyödynnettäväksi uusiutuvan liikennepolttoaineen valmistukseen Kristiinankaupungissa. Westenergy arvioi, että investoinnilla saavutetaan noin 90 000 tonnin vuosittainen fossiilisen hiilidioksidin kokonaispäästövähenemä. Siihen on laskettu mukaan talteen otetut fossiiliset hiilidioksidipäästöt ja hiilidioksidin hyötykäyttöön toimittamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen totesi allekirjoittaessaan päätöksen investointituesta, että on hienoa, että investoinnit hiilidioksidin talteenottoon etenevät. Kaikki kolme tuen saanutta hanketta edustavat sitä muutosta, jolla Suomessa päästään lähemmäs hiilineutraaliutta. Nyt ei enää riitä, että sähkön tuotanto on päästötöntä. Puhdas vihreä siirtymä tarvitsee tällaisia investointeja jalostukseen.

Lähde: https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/investointitukea-kolmelle-uuden-energiateknologian-demohankkeelle-muun-muassa-hiilidioksidin-talteenottoon

Då man jublar över Shanshans planer i miljardklass i Korsholm får man inte glömma bort att samma dag som Shanshans planer i Granholmsbacken blev offentliga kungjordes också Westenergys 20 miljoners statsstöd från arbets- och näringslivsministeriet. Alltså liksom vinsterna i Euro-jackpot och lotto på samma dag!

Westenergys projekt är ett av tre projekt som gäller stora demonstrationsprojekt inom ny energiteknologi. I Westenergys fall är det en anläggning för återvinning av koldioksid. De två andra projekten är Koppö Energias produktionsinvestering i förnybar metan i Kristinestad och Helens luft-vattenvärmepumpsanläggning i Helsingfors.

Summan som Westenergy får i investeringsstöd är 20 miljoner € men högst 15 % av de godkända kostnaderna. Koppö Energia får 26,9 miljoner €. Westenergy och Koppö Energia arbetar tillsammans i det stora projektet där kol återvinns i kraftverkets skorsten och förädlas för återvinning i samband med produktion av väte.

Återvinningsanläggningen av koldioksid som är planerad vid anläggningen av avfallsbränning ska ta bort ca 190 000 ton koldioksid av dess rökgas årligen. Största delen av den återvunna koldioksiden ska transporteras till tillverkning av förnybar trafikbränsle i Kristinestad. Westenergy bedömer att genom investeringen får man ca 90 000 tons minskning av utsläpp av fossil koldioksid årligen. Man har räknat med de återvunna fossila koldioksidutsläppen samt de koldioksidutsläppen som förorsakas av transportering av koldioksiden till fortsatt återvinning.

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen konstaterade när han undertecknade besluten av investeringsstödet att det är fint att investeringarna i koldioksidsåtervinning skrider framåt. Alla tre projekt som fick stöd representerar den förändring med vilken Finland kommer närmare kolneutralitet. Nu räcker det inte längre att elproduktionen är utsläppsfri. Den rena gröna omställningen behöver sådana här investeringar för förädling.

Källa: https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/investointitukea-kolmelle-uuden-energiateknologian-demohankkeelle-muun-muassa-hiilidioksidin-talteenottoon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *