Mustasaari viettää kaksoisjuhlia 2023 – Korsholm dubbelfirar 2023

Mustasaaren kunta juhlii vuotta 2023 isosti. Silloin vietetään kaksoisjuhlia: Mustasaari mainittiin ensimmäisen kerran 1348 – eli 675 vuotta sitten – ja viisi pikkukuntaa, Björköby, Mustasaari, Koivulahti, Raippaluoto ja Sulva muodostivat yhteisen Mustasaaren kunnan 1973 – eli 50 vuotta sitten.

Mustasaaren valtuustosalissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa kerrottiin, että juhlavuosi alkaa valtuuston juhlakokouksella 13.2. Silloin tulee kuluneeksi päivälleen 675 vuotta, kun Mustasaaren pitäjä mainittiin ensimmäistä kertaa kuninkaan kirjeessä koskien kauppavapausasiaa. Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin mukaan juhlalla halutaan nostaa esiin, että Mustasaari on yksi Suomen vanhimmista alueista, joista on kirjoitettu historiallisissa dokumenteissa. Meillä on pitkä historia. Vuosisatojen aikana on tapahtunut valtavan suuri muutos, koska Mustasaaren alue oli saaristoa 675 vuotta sitten.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Carola Lithén kertoi juhlavaltuuston jälkeisestä juhlaohjelmasta, että helmikuun jälkeen tulee lopun vuotta erilaisia tapahtumia eri puolilla kuntaa. Kaikki kutsutaan mukaan osallistumaan yhteiseen juhlintaan, niin yhdistykset, yritykset, yhteisöt kuin yksittäiset ihmisetkin. Yhdistyksillä on myös mahdollisuus ehdottaa omia tapahtumiaan osaksi kunnan juhlakalenteria. Kunta itse vastaa Ellyn torin markkinoista Sepänkylässä 12.5. sekä e-urheilutapahtumasta ja Mustasaaren messuista Botniahallissa 17.–18.11. Lisäksi kouluille ja varhaiskasvatukseen kootaan lapsille suunnattu Mustasaaren historiasta kertova tietopaketti, jota käydään läpi vuoden aikana. Koulut ja päiväkodit järjestävät myös omia juhlia.

Mustasaaren rikkaus ovat monet kylät ja yli sata yhdistystä. Kunta toivoo, että se yhdessä kylien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa voi järjestää juhlavuoden, jota kelpaa muistella seuraavat 25 vuotta!

Jane Trygg-Kaipiainen

Juhlavuoden logo. – Logon för jubileumsåret.
Lehdistötilaisuus: Carola Lithén, Rurik Ahlberg ja/och Anna Kurtén, pressinfo.
Media haastattelee. – En media intervjuar.

Korsholms kommun firar året 2023 stort. Då dubbelfiras både det att Mustasaari blev nämnt för första gången 1348 – för 675 år sedan – och det att de fem små kommunerna, Björköby, Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf blev en ny Korsholms kommun 1973 – för 50 år sedan.

På pressinfon i fullmäktigesalen i Korsholms ämbetshus presenterades jubileumsåret som börjar med  fullmäktiges jubileumsmöte den 13. februari. Då blir det exakt 675 år då Mustasaari socken nämndes för första gången i ett handelsfrihetsärende i ett kungligt brev. Enligt kommundirektören Rurik Ahlberg vill man lyfta fram, att Mustasaari-Korsholm är ett av de äldsta områdena i Finland det har skrivits om i historiedokument. Vi har en lång historia. Det har skett en jättestor förändring under århundradena då Mustasaaris område var skärgård för 675 år sedan.

Kommunstyrelseordföranden Carola Lithén berättade om årets jubileumsprogram att efter jubileumsfullmäktiges möte blir det olika evenemang i olika delar av kommunen under resten av året.  Alla i kommunen bjuds in att delta i det gemensamma firandet, såväl föreningar, företag, samfund som enstaka människor. Föreningarna har också en möjlighet att föreslå sina evenemang som delar av kommunens jubileumskalender. Kommunen själv ansvarar för Ellys marknad på torget i Smedsby den 12. maj samt ett e-sportevenemang och Korsholmsmässa i Botniahallen 17.-18.11. Därtill ska skolorna och småbarnspedagogiken få egna infopaket om Korsholms historia. Det ska gås igenom i skolorna och daghem som också ordnar egna fester för barn och unga.

Korsholms rikedom är de många byar och de över hundra föreningar som finns i kommunen. Kommunen önskar att den tillsammans med byarna och föreningarna och samfunden kan ordna ett jubileumsår att minnas åtminstone de följande 25 åren!

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *