Retki Valassaarille 6.7.2022 osa 2 – Utflykten till Valsörarna del 2

Luontopolun mielenkiintoisimpia nähtävyyksiä itse monimuotoisen luonnon lisäksi on Storskäretin ja Ebbskäretin väliin 1880-luvulla rakennettu kivisilta, jota pitkin kuljetettiin alunperin Ebbskäretiin rakennettavaksi tarkoitetun majakan rakennustarvikkeita ja sinne jo valmistuneita majakanvartijoiden asuinrakennuksia. Siirto jouduttiin toteuttamaan, kun selvisi, että Ebbskäretiin aiotun rakennuspaikan maaperä ei soveltunutkaan järeälle majakalle.

En av de mest intressanta sevärdheterna på vandringsleden utöver den varierande naturen är en stenbro mellan Storskäret och Ebbskäret från år 1880-talet. Den användes till att transportera byggnadsmaterial till Ebbskäret som var den ursprungliga byggplatsen för fyren. Fyrvaktarnas bostäder hade redan byggts där. Man var tvungen att flytta byggplatsen av fyren eftersom marken på Ebbskär inte passade för en stadig fyr.

Strorskärin ja Äbbskäretin välinen vanha kivisilta – Den gamla stenbron mellan Storskär och Äbbskäret

Toinen luontopolun vaikuttavista kohteista on venäläisten Suomen sodassa vuonna 1809 tekemän Uumajan valloitusretkeltä palanneiden sotilaiden luiden hautapaikka ja muistomerkki, jonka rakensi 1930-luvulla hengenpelastaja Emil Nabb. Emilin tähän innoitti saarella kesävieraana ollut Mary Hahlin, ja kun saaristolaiset kyllästyivät ympäri saarta lojuviin ihmisjäänteisiin.

Ett annat imponerande objekt är gravplatsen och minnesmärket över ryska soldater som under finska kriget 1809 efter erövringståget till Umeå kom tillbaka men dog. Minnesmärket byggdes av livräddaren Emil Nabb på 1930-talet. Han hade fått inspiration till det av sommargästen Mary Hahl och av skärgårdsborna som var trötta på människolämningar överallt på ön.

Venäläissotilaiden Suomen sodan aikainen 1809 muistomerkki – Minnesmärket över ryska soldater under Finska kriget 1809

Ebbskäretissä, luontopolun lopussa tai alussa, riippuen kulkusuunnasta, on merivartioston muistolaatta ja osa heidän jäljelle jättämistään rakennuksista. Itse päärakennus on purettu korkeiden ylläpitokustannuksien takia, kun rakennukselle ei löytynyt uutta haltijaa. Merivartiosto piti tukikohtaansa Valassaarilla vuosina 1948–2009. Alueella toimii vielä Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoasema, jonka säätietoja voi lukea Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta.

På Ebbskär, i början eller i slutet av naturstigen beroende på riktningen man går på den, finns sjöbevakarnas minnesplakat samt några kvarblivna byggnader. Själva huvudbyggnaden har rivits på grund av höga underhållskostnader då man inte hittade en ny innehavare. Sjöbevakningen hade sin bas på Valsörarna 1948–2009. På området finns ännu Meteorologiska institutets väderstation och man kan läsa dess väderleksuppgifter på nätet.

Merivartioaseman muistolaatta – Minnesplattan över sjöbevakningsstationen
Lakkautetun merivartioaseman säähavaintotorni ja saaren muita rakennuksia – Tornet för väderleksobservationer av den nedlagda sjöbevakningsstationen och andra byggnader på ön
Ankkurimaalaus saaristolaisrakennuksen ovessa – Ankarmålningen på dörren till en skärgårdsbyggnad

Jatkoa seuraa! – Fortsättning följer!

Harri Koivisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *