Runo-ottelu! – Diktduell!

Runo-ottelun kotisivu – Hemsidan för diktduellen

Linda Ahlbäck

Runo-ottelijat

Diktduellisterna

Jane Trygg-Kaipiainen

Runo-ottelu saaristossa asuvan sananiekan Linda Ahlbäckin ja sepänkyläläisen monitoimikirjoittajan Jane Trygg-Kaipiaisen välillä käy joka lauantai Infossa. Runot julkaistaan vuoroviikoin, ja kummankin kirjoittamien runojen tulee sisältää vähintään yksi sana edellisellä viikolla kirjoitetusta runosta. Kumpikin kirjoittaa äidinkielellään.

Diktduellen mellan skäribon och diktmästaren Linda Ahlbäck och smedsbybon och mångsysslaren Jane Trygg-Kaipiainen publiceras i Info varje lördag. Dikterna publiceras på turvisa veckor och dikterna av båda ska innehålla åtminstone ett ord av den andras dikt från förra veckan. Båda skriver på sitt modersmål.