Seitsemän sisarta puiden pauloissa -näyttely on oodi puille – Seitsemän sisarta -utställningen är ett ode till träden

Mainos-Reklam: Ostajan Onni

Seitsemän sisarta puiden pauloissa -näyttely on ollut esillä Mustasaaren kulttuuritalon aulassa 24.10.-4.11.2022, ja sen seitsemän harrastajataiteilijaa ovat: Jane Trygg-Kaipiainen, Satu Ritola, Anne Tunér, Mirja Kauranen, Seija Salonen, Leena Gästgivar ja Anne Vuorela.

Puu on rauhaa, puu on voimaa. Puu on lämpöinen, välillä se pauhaa. Puu on läsnä meidän kaikkien elämässämme, tavalla tai toisella. Eipä ole siis ihme, että puu on usein myös taiteessa inspiraation lähteenä, onhan se niin vahva osa luontoa. Puu on kokoava teema myös tässä seitsemän taiteilijan näyttelyssä.

Teokset on jaoteltu teemoittain, mikä tuo hienosti esille puun monet muodot ja erilaiset tunnelmat, joita puut meissä herättävät. Jokaisella näyttelyn taiteilijalla on luonnollisesti oma tyylinsä, ja he käyttävät näyttelyn töissä myös erilaisia tekniikoita. Perinteisten maalaustekniikoiden lisäksi näyttelyn teoksissa on käytetty luovasti kangasta, paperia ja kipsiä, joko erikseen tai eri materiaaleja yhdistellen.  Esimerkiksi Jane Trygg-Kaipiaisen upeassa Salainen puutarha -kangaskollaasissa kukat ja taustan metsä on tehty sommittelemalla kankaan paloja kauniiksi kokonaisuudeksi.

Näyttelyn työt esittelevät, kuinka monimuotoisia puut ja metsät ovatkaan. Vuodenaikojen vaihtelu, sään muutokset ja ympäristö vaikuttavat suuresti siihen, millaisena me puut näemme. Kauniina kesäpäivänä puut henkivät rauhaa ja sopusointua, myrskyssä puut heiluvat ja suhisevat, ja voivat olla jopa pelottavia. Puita maisemassa ja Tunnelmapuita -osiot kuvaavat hienosti ristiriitaa, jonka puun katsominen eri valossa meissä aiheuttaa.

Puut ovat elintärkeitä paitsi ihmisille, myös eläimille. Linnut ovat saaneet oman osionsa näyttelyssä. Maailma tarvitsee linnunlaulupuita, jotta kauniit linnut saavat tehdä niihin pesänsä ja laulaa laulujansa.  Teokset herättävätkin katsojassa ajatuksen, että me ihmiset emme saa tuhota liikaa puita ja kokonaisia metsiä, sillä silloin häviävät myös linnut.

Seitsemän sisarta puiden pauloissa -näyttely on harmonisesti ja selkeästi koottu näyttely. Seitsemän taiteilijaa ja eri tekniikat tuovat hienosti esiin sen, miten moneksi puusta on. Teokset ovat tunnelmia ja tunteita herättäviä, ja päällimmäisin tunne näyttelyyn tutustumisen jälkeen on rauha. Meillä on kaunis, monimuotoinen ja arvokas luonto, jonka sydän puusto on. Vaalitaan ja arvostetaan puitamme, ja ennen kaikkea nähdään ne. Tämän näyttelyn jälkeen puita voikin katsoa ihan uudella tavalla.

Mia Hirvelä

Mirja Kauranen, Satu Ritola, Leena Gästgivar ja/och Jane Trygg-Kaipiainen: Linnunlaulupuita (Fågelsångsträd).
Jane Trygg-Kaipiainen: Salainen puutarha (En hemlig trädgård).
Seija Salonen: Metsä suojaa (Skogen skyddar).

Seitsemän sisarta puiden pauloissa (Sju systrar fängslade av träd) -utställningen har varit framme i aulan i Korsholms Kulturhus 24.10.-4.11.2022. De sju amatörkonstnärerna är: Jane Trygg-Kaipiainen, Satu Ritola, Anne Tunér, Mirja Kauranen, Seija Salonen, Leena Gästgivar och Anne Vuorela.

Trädet är lugnet, trädet är styrkan. Trädet är värmen, ibland är det bruset. Trädet är med i allas våra liv på ett eller annat sätt. Därför är det inget under att trädet ofta är källan till inspiration inom konsten, det är ju en så stark del av naturen. Trädet är ett samlande tema också i denna utställning av sju hobbykonstnärer.

Verken har delats i teman, vilket som fint bringer fram trädets många former och olika stämningar som lockas fram av träden. Varje konstnär på utställningen har naturligtvis sin egen stil och de använder också olika tekniker i sina verk. Utöver de traditionella målningsteknikerna har man använt tyg, papper och gips på ett kreativt sätt, antingen skilt eller med kombination av olika material. T.ex. i Jane Trygg-Kaipiainens praktfulla tygkollage Salainen puutarha (Hemlig trädgård) har man komponerat blommor och skogen i bakgrunden av tygbitar till en vacker helhet.

Verken på utställningen visar hur många former träden och skogarna har. Förändring i årstiderna och vädret samt omgivningen påverkar stort hur vi ser träden. En vacker sommardag andas träden lugnet och harmonin, i stormen gungar och susar de och kan till och med skrämma. Sektionerna Träd i landskapet och Stämningsträd beskriver fint den konflikt som uppstår i oss när vi ser på träd i olika ljus.

Träden är livsviktiga inte bara för människor men också för djur. Fåglarna har fått sin egen sektion på utställningen. Världen behöver träd för fågelsång för att de vackra fåglarna får sätta sitt bo och sjunga sina sånger.  De här verken väcker tanken hos betraktaren att vi människor inte får förstöra för många träd och hela skogar efterson då försvinner också fåglarna.

Utställningen Seitsemän sisarta puiden pauloissa har satts ihop harmoniskt och klart. De sju konstnärerna och de olika teknikerna för fram hur mångsidigt trädet är. Verken väcker stämningar och känslor och efter att man hat bekantat sig med utställningen känner man främst ro. Vi har en vacker och värdefull natur som har många former och som har träden som sitt hjärta. Låt oss uppskatta och värna om våra träd, och framför allt låt oss se dem. Efter den här utställningen kan man själv titta på träden på ett helt nytt sätt.

Mia Hirvelä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *