Tekstiilitaiteilija Moa Cederbergin näyttely ”Overview” Arte Maressa Raippaluodossa – Textilkonstnären Moa Cederbergs utställning ”Overview” på Arte Mare i Replot

Moa Cederbergin työt liikkuvat perinteisten tekstiilikäsityötekniikoiden ja muiden ilmaisumuotojen välimaastossa. Näyttelyyn Overview on valittu teoksia sekä tuoreesta että vanhemmasta tuotannosta. Yhdessä ne muodostavat yleiskatsauksen siitä, miten Cederbergin ajatukset identiteetistä ja välimaastoon kuulumisesta ovat muuttuneet vuosien varrella. Tässä välitilassa hän tutkii myös ilmaisun eri muotoja. Kaikki teokset koskettavat tavalla tai toisella jotakin näistä teemoista.

Moa Cederberg on vaasalainen, ammattikorkeakoulu Noviassa kandidaatin tutkinnon suorittanut tekstiilitaiteilija. Hän on myös opiskellut tekstiilitaidetta Nyckelviksskolanissa Tukholmassa.

Hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Vaasan taidehallissa ja Kuntsin nykytaiteen museossa. Hän on ollut lukuisia kertoja residenssitaiteilijana niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hänelle myönnettiin Stina Krooksin säätiön stipendi 2020. Hän on myös toiminut ammattikorkeakoulu Noviassa opettajana.

Moa Cederberg går i sitt arbete en balansgång mellan traditionella textila hantverkstekniker och andra uttrycksformer. I utställningen Overview blandas verk från både nyare och äldre produktion. Tillsammans bildar de en överblick över hur Cederbergs tankar kring identitet och mellanförskap ändrat under åren. I detta mellanrum utforskar hon existensen i rummet där de olika uttrycksformerna tar plats. Alla verk tangerar endera av dessa teman på ett eller annat sätt.

Moa Cederberg är textilkonstnär baserad i Vasa, Österbotten. Hon har en kandidatexamen i bildkonst från Yrkeshögskolan Novia och har även studerat textil vid Nyckelviksskolan i Stockholm.

Hennes verk har tidigare visats på Vasa konsthall och Kuntsi museum för modern konst. Hon har deltagit i ett flertal residens både nationellt och internationellt och är en av mottagarna av stipendiet från Stina Krooks Stiftelse under år 2020. Hon har även undervisat i textilkonst vid yrkeshögskolan Novia.

Lähde-Källa: https://www.malakta.fi/moa-cederberg/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *