Työnkuvia: Tekninen johtaja Ben Antell – Bilder av arbete: Tekniska direktören Ben Antell

På svenska längre ner!👇

Verkkosivu www.info-mustasaari-korsholm.fi haastattelee Mustasaaren kunnan johtavia viranhaltijoita.

Tekninen johtaja Ben Antell, Mustasaaren kunnan tekninen toimiala on erittäin laaja.

Mitä kunnan tekniseen toimialaan kuuluu?
– Yhdyskuntarakentamisen toimialaan kuuluvat kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintähuolto, kiinteistöosasto, siivous- ja ruokapalvelut, tekniset palvelut, liikenneväylät, vesihuoltolaitos ja hallinto-osasto. Kullakin tehtäväalueella on useita osa-alueita. Tekniset palvelut -tehtäväalueen osa-alueita ovat muun muassa tievalaistus, satamat, maankaatopaikat, hulevesijärjestelmät, virkistysalueet ja liikuntapaikat.

Mitä teknisen johtajan tehtäviin kuuluu?
– Tekninen johtaja koordinoi ja johtaa yhdyskuntarakentamisen toimialan työtä yhdessä yhdyskuntarakentamisen johtoryhmän kanssa. Suuri osa työajasta kuluu hallinnollisiin tehtäviin, kuten henkilöstöjohtamiseen ja asioiden valmisteluun kunnan päättävien elinten käsittelyä varten. Toinen suuri osa-alue on yhteydenpito muihin viranomaisiin sekä neuvottelut, joita käydään yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mitkä ovat hyvän teknisen johtajan tärkeimmät ominaisuudet?
– Tärkeimpiä ominaisuuksia on ymmärrys siitä, että kaikessa on kyse tiimityöstä ja että kollegoille, kuntalaisille, yrittäjille ja sidosryhmille tulee luoda onnistumisen edellytykset. Tekninen johtaja ei voi paneutua yksityiskohtiin, mutta hänen on ymmärrettävä, kuinka yksityiskohdat suhteutuvat kokonaisuuteen. Yhteistyö kuntarajojen yli ja yhteistoiminta yrityselämän kanssa on tiivistynyt huomattavasti, joten tekniseltä johtajalta edellytetään hyviä neuvottelutaitoja.

Kuinka pitkään olet työskennellyt teknisenä johtajana Mustasaaressa?
– Kesällä tulee täyteen 10 vuotta.

Miten haluat kehittää toimialaasi?
– Haluan hyödyntää ja kehittää Mustasaaren kunnan ja Vaasan seudun vahvuuksia. Parin viime vuoden aikana olemme yhdyskuntarakentamisessa panostaneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen niin, että keskiössä on asiakas. Uusi tekniikka luo meille mahdollisuudet tarjota asiakkaillemme entistä parempaa palvelua. Yhä lisääntyvän digitalisaation osalta olemme vasta alkuvaiheessa, ja meidän on hyödynnettävä digitalisaation positiiviset puolet. Samalla meidän on pystyttävä tarjoamaan palveluja totuttuun tapaan sellaisille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää uusia ratkaisuja.

Missä työskentelit ennen kuin sinusta tuli Mustasaaren kunnan tekninen johtaja?
– Hyvin nuoresta pitäen olen tavalla tai toisella aina työskennellyt rakennusalalla. Vuonna 1979 kesätyöpaikkanani oli Kvebo elementfabrik. Valmistuttuani insinööriksi työskentelin pari vuotta rakennesuunnittelutoimistossa. Päätyön ohella perustin muun muassa suunnittelu- ja projektinjohtopalveluja tarjoavan toimiston sekä rakennusyrityksen. Rakennusyritys, jonka omistin ja jota johdin yhdessä veljeni kanssa, myytiin vuonna 2004, kun hain ja sain Mustasaaren kunnan rakennustarkastajan viran.

Mitä teet vapaa-ajalla?
– Urheilulla on aina ollut erityinen paikka sydämessäni, niin aktiivisena harjoittelijana kuin valmentajana. Vapaa-ajalla harrastan urheilua eri muodoissa, patikoin luonnossa, vietän aikaa saaristossa ja erilaisten rakennusprojektien parissa.

Millaisia terveisiä haluat lähettää mustasaarelaisille?
– Me mustasaarelaiset asumme mahdollisuuksien kunnassa, on vain nähtävä mahdollisuudet ja hyödynnettävä ne. Tulevia suurten yritysten etabloitumisia ajatellen meidän on huolehdittava siitä, että Mustasaari on juuri sellainen kunta, jonne uudet tulokkaat haluavat asettua asumaan ja jonne yritykset haluavat sijoittaa toimintansa. Kukin meistä yksilönä voi tehdä osansa kunnan viihtyisyyden ja menestyksen hyväksi.

Mikä on paras paikka Mustasaaressa?
– Se on se paikka, missä itse viihdyt parhaiten.

Tekninen johtaja meren äärellä. Kalansaalista perkaamassa. – Tekniska direktören vid havet. Rensning av fiskfångst. Kuva-Bild: Rose-Marie Antell

Suomeksi ylempänä!☝️

Webbsajten www.info-mustasaari-korsholm.fi intervjuar Korsholms ledande tjänstemän.

Tekniska direktören Ben Antell, tekniska sektorn i Korsholm är mycket omfattande.

Vad ingår i kommunens tekniska sektor?
– Till sektorn samhällsbyggnad för planläggning, byggnadstillsyn, miljövård, miljö- och hälsovård, veterinärvård, fastighetsavdelningen, städ- och matservice, teknisk service, trafikleder, vattentjänstverket och en förvaltningsavdelning. Under varje uppgiftsområde finns många olika delområden. Under teknisk service finns bland annat vägbelysning, hamnar, jorddeponier, dagvattensystem, rekreationsområden, idrottsanläggningar med mera.

Vilka är tekniska direktörens uppgifter?
– Tekniska direktören koordinerar och leder tillsammans med samhällsbyggnadens ledningsgrupp arbetet inom egna sektorn. En stor del av arbetstiden går åt till administrativa ärenden så som personalledning och beredning av ärende som kommunens olika beslutsorgan ska behandla. En annan stor bit är kontakten till andra myndigheter och förhandlingar med företag och olika samarbetsparter.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en bra teknisk direktör?
– Att förstå att allt handlar om teamarbete och att skapa förutsättningar för kolleger, kommuninvånare, företagare och olika intressegrupper att lyckas. En teknisk direktör kan inte gå in i detaljer men måste förstå hur detaljerna förhåller sig till helheten. Eftersom samarbetet över kommungränserna och samverkan med näringslivet blivit så mycket tätare, förutsätter det att tekniska direktören har en god förhandlingsförmåga.

Hur länge har du arbetat som tekniska direktören i Korsholm?
– Till sommaren blir det jämt 10 år.

Hur vill du utveckla din sektor?
– Jag vill ta vara på och utveckla de styrkor som finns i Korsholms kommun och i Vasaregionen. Inom samhällsbyggnaden har vi nu under ett par år jobbat med ständiga verksamhetsförbättringar med kunden i fokus. Ny teknik ger oss möjligheter att erbjuda våra kunder ännu bättre service. Vi är bara i början av den ytterst snabbt växande digitaliseringen och vi behöver ta vara på de positiva saker som det kan innebära. Samtidigt måste vi kunna erbjuda tjänster på konventionellt sätt för de kunder som inte har möjlighet att använda sig av nya lösningar.

Var har du arbetat innan du blev tekniska direktören i Korsholm?
– På sätt eller annat har jag jobbat sedan mycket ung inom byggbranschen. Sommaren 1979 fick jag sommarjobb vid Kvebo elementfabrik. Efter att jag fick min ingenjörsexamen så jobbade jag ett par år på en konstruktionsbyrå. Vid sidan om det huvudsakliga arbetet startade jag upp bland annat en planerings- och projektledningsbyrå samt ett byggnadsföretag. Byggnadsföretaget som jag ägde och drev tillsammans med min bror, avyttrades 2004 när jag sökte och fick tjänsten som byggnadsinspektör i Korsholms kommun.

Vad gör du på fritiden?
– Idrotten har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta, både som aktiv, tränare och coach. Idrott i olika former, vandring ute i naturen, skäriliv och olika egna byggprojekt är det som sysselsätter mig på fritiden.

Vilka hälsningar vill du skicka korsholmare?
– Vi som redan är Korsholmare bor i möjligheternas kommun, det gäller bara att se möjligheterna och ta vara på dem. Med tanke på kommande storindustrietableringar måste vi se till att Korsholm är just en sådan kommun där nyinflyttade vill bosätta sig och där företagare vill etablera sig. Var och en av oss kan som individ själv bidra till en trivsam och framgångsrik kommun.

Vilken är den bästa platsen i Korsholm?
– Det är på just den platsen där du själv trivs allra bäst.

Tekstit-Texter: Ben Antell

Iso kuva-Stora bilden: YLE

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *