Vaikuta Valtatie 3:n parannukseen välillä Helsingby-Laihia! – Påverka förbättringen av Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela!

Valtatie 3:a parannetaan nelikaistaiseksi tieksi Helsingbyn ja Laihian keskustan välillä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valinnut ympäristönvaikutustenarvioinnin usean parannusvaihtoehdon joukosta vaihtoehdon 3a. Valtatie 3 on Suomen tärkeimpiä pääteitä ja kuuluu eurooppalaiseen TEN-T liikenneverkostoon, jolla tienpitäjän täytyy varmistaa sujuva ja turvallinen liikenne. Helsingby-Laihia-väli on tärkeä niin lyhyen kuin pitkän matkan liikenteelle, ja liikenneturvallisuutta parannetaan mm. rakentamalla eritasoratkaisuja risteyksiin jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Suunnitelmaluonnoksia voi kommentoida karttapalautekyselyssä 10.4.2023 asti. Linkki kyselyyn.

Kuvassa yleiskartta jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta.
Bilden visar en översiktskarta över alternativet som valdes för den fortsatta planeringen.
Kuva-Bild: Ely-keskus-NTM-centralen.
Venla Pesonen, Mikko Uljas, Sanna Kaikkonen.
Anders Östergård, Ely-keskus – NTM-centralen.
Mikko Uljas, Ramboll.
Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, Korsholms kommundirektör.

Riksväg 3 kommer att förbättras till en fyrfilig väg mellan Helsingby och Laihela centrum. NTM-centralen i Södra Österbotten har valt förbättringsalternativet 3a av flera alternativ i miljökonsekvensbedömningen. Riksväg 3 är en av Finlands viktigaste huvudvägförbindelser och hör till det europeiska TEN-T trafiknätverket, på vilket väghållaren måste trygga smidig och säker trafik. Avsnittet Helsingby-Laihela spelar en stor roll för såväl den kort- som den långväga trafiken och trafiksäkerheten förbättras bland annat genom att planskilda lösningar byggs för fotgängare och cyklister vid anslutningarna.

Kommentarer och åsikter kan lämnas in via kartresponsenkäten fram till 10.4.2023. Länken till enkäten.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *