Yrittäjien toimitusjohtaja vierailulla – Vdn för Företagarna i Finland på besök

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vieraili Mustasaaressa maanantaina 16.5. Hänelle esiteltiin Mustasaaren kuntaa ja kunnan yrittäjäystävällisiä toimia kunnan 2494 yrityksen hyväksi. Hän sai myös tutustua Merenkurkun maailmanperintöalueeseen, raippaluotolaiseen venealan yrityksen Hydrolinkin kahteen toimipisteeseen sekä Lintuvuorella sijaitsevaan rakennusalan yritykseen Vilpeen.

Maailmanperintöportilla pidetyssä lehdistötilaisuudessa Pentikäinen luetteli Mustasaaren vahvuuksia menestyksellisen yrittäjyyden kannalta: kaksikielisyys, kasvava väestö, luonto ja hyvä elinkeinopolitiikka.  Hänen mukaansa maailmanpolitiikan nykyinen tilanne avaa Vaasan alueelle mahdollisuuksia, sillä Natossa ja EU:ssa on kysyntää vahvalle pohjoismaiselle yhteenliittymälle. Seudun vahvat yhteydet Ruotsiin vahvistavat tätä mahdollisuutta.  

– Ilmassa on paljon sumua mutta myös toiveikkuutta. Yrittäjille on tärkeää turvallisuus ja vakaus, siksi yrittäjiltä on tullut vahva tuki Natolle. Koronan aiheuttamat muutokset ovat vakiintuneet. 40 % yrityksistä on menettänyt sen takia liikevaihtoa palvelualoilla ja kaupassa. Venäläiset matkailijat ovat olleet suurin turistiryhmä, joka on käyttänyt paljon rahaa eri puolilla Suomea. Ukrainan tilanne taas vaikuttaa erityisesti rakentamiseen, koska se on nostanut raaka-aineiden ja polttoaineiden hintoja. Ukrainan jälleenrakentaminen tulee antamaan mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, esim. elementtikoulujen ja päiväkotien rakentamisessa. Venäjäkin tulee takaisin kaupan piiriin sodan jälkeen.

Mustasaari haluaa olla Suomen yrittäjäystävällisin kunta. Pentikäisen mukaan yrittäjäystävällisessä kunnassa on elinkeinoystävällistä politiikkaa, joka näkyy palveluissa ja hankinnoissa ja osaavan työvoiman saatavuudessa, myös tavassa olla yhteydessä koulujen ja yliopistojen kanssa sekä väestönkasvussa, koska yritykset investoivat kasvavaan kuntaan.

Pentikäisen viesti vientirannikolle on, että vientiä hoidettaessa kannattaa toimia alueellisesti eikä odottaa kansallisia toimia. Tämä on vahvuus Vaasan seudulla, jolla on tukenaan viennin asiantuntijapalvelu Viexpo.

Jane Trygg-Kaipiainen

Carola Lithén ja/och Mikael Pentikäinen, Hydrolink.
Lehdistötilaisuus -Presskonferens, Berny’s. Mikael Fredman, Mikael Pentikäinen, Christoffer Ingo.
Vilpellä – På Vilpe. Timo Anttila, Tuomas Saikkonen, Eero Saikkonen, Mikael Pentikäinen.

Verkställande direktören för Företagarna i Finland Mikael Pentikäinen besökte Korsholm på måndagen den 16 maj. Korsholms kommun och kommunens företagsvänliga åtgärder för kommunens 2494 företag blev presenterade för honom. Han fick också bekanta sig med Kvarkens världsarv, med Replotföretaget inom båtbranchen Hydrolinks två verksamhetsställen samt med Vilpe, företaget inom byggbranchen på Fågelberget.

I presskonferensen vid Världsarvsporten listade Pentikäinen Korsholms styrkor när det gäller framgångsrik företagsamhet: tvåspråkighet, en växande befolkning, natur och en bra näringslivspolitik. Enligt honom öppnar den nuvarande situationen i världspolitiken möjligheter för Vasaregionen, ty i NATO och i EU finns efterfrågan på en stark nordisk koalition. De starka kontakterna i regionen med Sverige stärker den här möjligheten.  

– Det finns mycket dimma i luften, men också optimism. För företagare är trygghet och stabilitet viktiga, därför stöder företagarna NATO starkt. Förändringarna av corona har blivit stabila. 40 % av företagen har på grund av den förlorat omsättning på tjänstesektorn och handeln. Ryska turister har varit den största turistgruppen och har använt mycket pengar i olika delar av Finland. Situationen i Ukraina påverkar speciellt på byggbranchen, eftersom den har ökat priset på råmaterial och bränsle. Återuppbyggandet av Ukraina kommer att ge möjligheter för finländska företag, t.ex. i byggandet av elementskolor och daghem. Och även Ryssland kommer tillbaka till handelskretsar efter kriget.

Korsholm vill vara den företagsvänligaste kommunen i Finland. Pentikäinen anser att en företagsvänlig kommun har näringslivsvänlig politik som syns i tjänster och uppköp och i tillgänglighet till kunnig arbetskraft. Det syns också i kommunens sätt att vara i kontakt med skolor och universitet samt i befolkningsökning. Företagen investerar gärna i växande kommuner.

Pentikäinens bud till exportkusten är att då det handlar om export lönar det sig att agera regionalt och inte vänta på nationella åtgärder. Detta är styrkan i Vasaregionen med experter i export i Viexpo till sitt förfogande.

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *