Yrityskuvassa Aava Kertun Kotitila i företagsbilden

Kuka olet ja mikä on asemasi yrityksessä? / Vem är du och vad är din position i företaget?
Olen Anna Salmi ja Aava Kertun Kotitilan yrittäjä.
Jag är Anna Salmi och företagaren bakom Aava Kertun Kotitila.

Mikä on yrityksen nimi? / Vad heter företaget?
Aava Kertun Kotitila.

Milloin yritys on perustettu? Kuka on perustaja? / När är företaget grundat? Vem är grundaren?
Perustin yrityksen 2013.
Jag grundade företaget år 2013.

Missä (kylässä) yritys toimii? / Var (i vilken by) finns företaget?
Södra Vallgrundissa.
I Södra Vallgrund.

Mikä on yrityksen toimiala? / Inom vilken branch är företaget verksam?
Kaupparekisterin mukaan kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta.
Tarkemmin maatilamatkailu ja eläinavusteinen toiminta.

Enligt handelsregistret verksamhet inom botaniska trädgårdar, djurparker och naturparker.
Mer specifikt lantgårdsturism och djurassisterad verksamhet.

Mitkä ovat yrityksen tuotteet? / Vilka är företagets produkter?
Kotieläintilavierailut, eläinvierailut asiakkaan luona, alpakkapatikat, eläinavusteinen toiminta.
Besök på vår gård som har husdjur, djurbesök hos kunden, alpackavandringar, djurassisterad verksamhet.

Miten liikeidea syntyi? / Hur fick ni företagsidén?
Aava Kertun Kotitila syntyi jo 2010, kun tilan vanhin tytär Aava Kerttu syntyi ja muutimme tilalle. Ihmisiä on käynyt katsomassa eläimiä jo ennen tätä, mutta vuosi vuodelta kävijämäärät ja kysyntä kasvoivat, jolloin päätin perustaa virallisen yrityksen. Tein yritystoimintaa aluksi sivutoimisena. Nykyään se työllistää minut täysipäiväisesti. Green Care –yritys olemme olleet vuodesta 2018 lähtien.

Aava Kertun Kotitila föddes redan år 2010 när gårdens äldsta dotter Aava Kerttu föddes och vi flyttade in på gården. Människor hade redan innan detta kommit för att se på djuren, men år efter år ökade antalet besökare och efterfrågan, vilket ledde till att jag beslutade mig för att starta ett officiellt företag. Jag bedrev företagsverksamhet inledningsvis som bisyssla. Numera sysselsätter det mig på heltid. Vi har varit ett Green Care-företag sedan 2018.

Mitä kehityssuunnitelmia yritykselle on? / Hurdana utvecklingsplaner har ni för företaget?
Green Care –toimintaa ja eläinavusteisuutta on tarkoitus kehittää.
Vi har avsikten att utveckla Green Care -verksamheten och djurassisterad verksamhet.


Miten viimeaikaiset kriisit ovat vaikuttaneen tai tulevat vaikuttamaan yrityksenne toimintaan? / Vilka slags effekter har de senaste tidens kriser haft eller kommer att ha på ert företags verksamhet?
Korona ei ole vaikuttanut yrityksemme toimintaan, mutta erilaiset eläintautiepidemiat kuten afrikkalainen sikarutto ja lintuinfluenssa vaikuttavat sitäkin enemmän, ja vaativat uusia investointeja eläintilojen osalta.

Coronavirus har inte påverkat vår verksamhet, men olika djursjukdomsepidemier som afrikansk svinpest och fågelinfluensa påverkar desto mer och kräver nya investeringar när det gäller djuranläggningarna.

Mitä muuta haluatte kertoa yrityksestänne? / Vad annat vill ni berätta om ert företag?
Aava Kertun Kotitila on perheyritys ja myös perheen koti on tilan yhteydessä. Pääsääntöisesti hoidamme tilan perheen voimin, mutta kesällä työllistämme myös kesätyöntekijöitä ja nuoria. Otamme myös vastaan eläintenhoitajaharjoittelijoita ympäri Suomea ja meille on mahdollista tulla työkokeiluun, mikäli työ eläinten parissa kiinnostaa. Tilallamme asustaa 13 eri eläinlajia (vuohet, lampaat, alpakat, laamat, hevoset, ankat, kanat, riikinkukot, minipossu, puput, koirat, kissat ja porot) ja kaiken kaikkiaan 60 eri yksilöä. Kesällä tilallamme on myös hoitovasikoita maitotilalta. Meille voi varata vierailun tai alpakkapatikan vuoden ympäri!

Aava Kertun Kotitila är ett familjeföretag och även familjens hem finns på gården. Huvudsakligen sköter vi gården som familj, men på sommaren anställer vi också sommararbetare och ungdomar. Vi tar också emot praktikanter inom djurskötsel från hela Finland, och det är möjligt att göra arbetsprövning hos oss om man är intresserad av arbete med djur. På vår gård bor 13 olika djurarter (getter, får, alpackor, lamor, hästar, ankor, höns, påfåglar, en minigris, kaniner, hundar, katter och renar) och sammanlagt 60 olika individer. På sommaren har vi också kalvar från en mjölkfarm på gården. Man kan boka ett besök eller en alpackavandring hos oss året runt!

Mikä on suosikkipaikkasi Mustasaaressa? / Vilket är ditt favoritställe i Korsholm?
Södra Vallgrundia parempaa paikkaa ei ole.
Det finns ingen bättre plats än Södra Vallgrund.

Artikkelikuva-Artikelbild: Aava Kertun Kotitila

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *