Yrityskuvassa Kustmedia – I företagsbilden Kustmedia

Kuka olet ja mikä on asemasi yrityksessä? / Vem är du och vad är din position i företaget?
Tomas Bäck, VD och ägare.
Tomas Bäck, toimitusjohtaja ja omistaja.

Mikä on yrityksen nimi ?/ Vad heter företaget?
Kustmedia AB Oy.

Milloin yritys on perustettu? Kuka on perustaja? / När är företaget grundat? Vem är grundaren?
Företaget grundades av Ruben Fransholm 1983 i och med tidningen ByaNytt. Ett par år efteråt grundade Stig Björkas tidningen KustNytt som i ett senare skede köpte upp ByaNytt. År 1999 köpte Lisbeth och Tomas Bäck företaget. 2003 genomgick företaget en omvandling och bytte namn till Kustmedia.

Yrityksen perusti Ruben Fransholm vuonna 1983 ByaNytt-lehden myötä. Pari vuotta myöhemmin Stig Björkas perusti KustNytt-lehden, joka myöhemmässä vaiheessa osti ByaNyttin. Vuonna 1999 Lisbeth ja Tomas Bäck ostivat yrityksen. Vuonna 2003 yritys kävi läpi muutoksen ja vaihtoi nimensä Kustmediaksi.

Tomas Bäck, VD – toimitusjohtaja.
Lisbeth Bäck, chefredaktor – päätoimittaja.

Missä (kylässä) yritys toimii? / Var (i vilken by) finns företaget?
Företagets fysiska kontor är beläget i Gamla Vasa, men verksamhetsområdet sträcker sig över hela Svenskfinland.
Yrityksen fyysinen toimisto sijaitsee Vanhan Vaasan alueella, mutta sen toiminta-alue ulottuu koko Suomen ruotsinkieliselle alueelle.

Mikä on yrityksen toimiala? / Inom vilken branch är företaget verksam?
Kustmedia är verksamma i medie- och marknadsföringsbranschen.
Kustmedia toimii media- ja markkinointialalla.

Mitkä ovat yrityksen tuotteet? / Vilka är företagets produkter?
Kustmedia erbjuder tjänster inom kommunikation, marknadsföring och produktion av tryckta produkter. De främsta tjänsterna är tryckt marknadsföring såsom tidningar och historiker, samt digital marknadsföring. Kustmedia hjälper kunder att nå ut med marknadsföring på svenska. Utöver detta utger Kustmedia också de egna tidningarna ByaNytt, KustNytt och Kuriren.

Kustmedia tarjoaa palveluja viestinnän, markkinoinnin ja painotuotteiden tuotannon alalla. Tärkeimpiä palveluja ovat painettu markkinointi, kuten lehdet ja historiikit, sekä digitaalinen markkinointi. Kustmedia auttaa asiakkaita tavoittamaan markkinoinnin ruotsiksi. Tämän lisäksi Kustmedia julkaisee omia lehtiään ByaNytt, KustNytt ja Kuriren.

Miten liikeidea syntyi? / Hur fick ni företagsidén?
Företagsidén var klar när Tomas och Lisbeth Bäck köpte Kustmedia. De har renodlat företagsidén och utvecklat verksamheten både gällande trycksaker och digitala produkter.

Yritysidea oli selvä, kun Tomas ja Lisbeth Bäck ostivat Kustmedian. He ovat jalostaneet yritysideaa ja kehittäneet toimintaa sekä painotuotteiden että digitaalisten tuotteiden osalta.

Mitä kehityssuunnitelmia yritykselle on? / Hurdana utvecklingsplaner har ni för företaget?
Inom de närmaste åren ska Kustmedia satsa på att expandera den digitala marknadsföringen och de digitala tjänsterna. Samtidigt värdesätter företaget de befintliga kunderna och vill skapa nya marknadsföringsmöjligheter åt dem.

Lähivuosina Kustmedia aikoo panostaa digitaalisen markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden laajentamiseen. Samalla yritys arvostaa olemassa olevia asiakkaitaan ja haluaa luoda heille uusia markkinointimahdollisuuksia.

Miten viimeaikaiset kriisit ovat vaikuttaneen tai tulevat vaikuttamaan yrityksenne toimintaan? / Vilka slags effekter har de senaste tidens kriser haft och skall ha till ert företagets verksamhet?
Den allmänna ekonomiska utvecklingen har påverkat Kustmedia, trots det har effekterna varit relativt små.

Yleinen taloudellinen kehitys on vaikuttanut Kustmediaan, mutta vaikutukset ovat olleet suhteellisen pieniä.

Mitä muuta haluatte kertoa yrityksestänne? / Vad annat vill ni berätta om ert företag?
När man vill nå ut till svenskspråkiga i Finland kan man kontakta oss. Vi har god kännedom om finlandssvenskar och lång erfarenhet inom marknadsföring i Svenskfinland.

Kun haluaa tavoittaa Suomen ruotsinkieliset, voi ottaa meihin yhteyttä. Meillä on hyvä tuntemus suomenruotsalaisista ja pitkä kokemus markkinoinnista Suomen ruotsinkielisellä alueella.

Mikä on suosikkipaikkasi Mustasaaressa? / Vilket är ditt favoritställe i Korsholm?
När jag var barn var det nog sandgröpren i Karperö. Senare i livet har Carpella den plats jag har tyckt bäst om.
Kun olin lapsi, Karperön hiekkakuopat olivat varmaankin suosikkini. Myöhemmin elämässä Carpella on ollut se paikka, josta olen pitänyt eniten.

Kuvat ja tekstit – Bilder och texter: Tomas Bäck / Kustmedia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *