Yrityskuvassa Oy Wiik & Ström Ab / Wasabus I företagsbilden

Kuka olet ja mikä on asemasi yrityksessä / Vem är du och vad är din position i företaget?
Patric Wiik, perustaja ja toimitusjohtaja.
Patric Wiik, grundare och vd.

Mikä on yrityksen nimi / Vad heter företaget?
Oy Wiik & Ström Ab / Wasabus.

Milloin yritys on perustettu? Kuka on perustaja / När är företaget grundat? Vem är grundaren?
1997, perustajat Patric Wiik & Fredrik Ström.
1997, grundat av Patric Wiik & Fredrik Ström.

Missä (kylässä) yritys toimii / Var (i vilken by) finns företaget?
Sepänkylässä.
I Smedsby.

Mikä on yrityksen toimiala / Inom vilken branch är företaget verksam?
Linja-autoiliikenne ja matkatoimisto.
Busstrafik & resebyrå.

Kotisivu – Hemsidan: Oy Wiik & Ström Ab / Wasabus.

Mitkä ovat yrityksen tuotteet / Vilka är företagets produkter?
Koulukuljetukset, tilausliikenne ja matkojen tuottaminen.
Skoltransporter, beställningstrafik och reseproduktion.

Miten liikeidea syntyi / Hur fick ni företagsidén?
Aito kiinnostus linja-autoja kohtaan kasvoi liikeideaksi.
Ett genuint bussintresse växte till en företagsidé.

Mitä kehityssuunnitelmia yritykselle on? / Hurdana utvecklingsplaner har ni för företaget?
Linja-autokannan jatkuva uudistaminen ympäristö huomioiden sekä markkinajohtajuuden saavuttaminen alueellamme.
Kontinuerlig förnyelse av bussflottan med beaktande av miljön samt att bli bäst på marknaden inom vårt område.

Miten viimeaikaiset kriisit ovat vaikuttaneen tai tulevat vaikuttamaan yrityksenne toimintaan? / Vilka slags effekter har de senaste tidens kriser haft eller kommer att ha på ert företags verksamhet?
Koronapandemia merkitsi matkustamisen loppumista, mikä vaikutti toimintaan negatiivisesti. Myös geopoliittinen tilanne ja polttoaineiden hinnat vaikuttavat toimintaan.
Corona pandemin innebar stopp i resandet som påverkade verksamheten negativt. Geopolitiska läget och bränslepriserna påverkar även verksamheten.

Mitä muuta haluatte kertoa yrityksestänne? / Vad annat vill ni berätta om ert företag?
Meillä on joustava ja asiakasystävällinen palvelu ja pitkä kokemus alalta. Meille on tärkeää, että jokainen matkustaja ikään katsomatta tuntee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi busseissamme.
Vi har en flexibel och kundnära service med lång erfarenhet inom branschen. Det är viktigt för oss att varje passagerare oberoende av ålder känner sig välkommen och trygg på våra bussar.

Artikkelikuva-Artikelbild: Patric Wiik

Kuvat-Bilder: Wasabus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *